Munchmuseet i Bjørvika

Etter en lang omkamp kunngjorde Oslo bystyre i 2016 at de vil gjenoppta sine kontroversielle planer om å bygget et nytt museum i den norske hovedstaden, viet til kunstneren Edvard Munch. Det nye Munchmuseet, som også er kjent som Lambda, vil få en heftig kostnadsramme på inntil 2,7 milliarder kroner.

Allerede i 2008 ble det bestemt at dagens museum ikke lenger var i stand til å møte de standarder som kreves for riktig vedlikehold og visning av samlingen hans, og Oslo bystyre besluttet å bygge et nytt museum som skal huse disse nasjonalskattene på en verdig måte. I 2009 ble den spanske arkitekten Juan Herreros annonsert som vinner av arkitektkonkurransen ble lansert for prosjektet, men det tok altså 7 år før planen ble satt i kraft.

Museets utforming

Lambdas hovedelementer er en base på tre etasjer og et 12 etasjers høyt tårn. Det vertikale tårnet består av en dynamisk og en statisk del. Den dynamiske delen består av stål, og skal være det vertikale kommunikasjonsarealet for publikum, med en transparent og åpen fasade med flott utsikt over byen. Museets fasader vil bestå av buete, perforerte aluminiumspaneler i fire ulike størrelser, beregnet til å bli 40 til 130 centimeter høye. Panelene er stive, men har som mål å gi fasadene en organisk krusningseffekt, en illusjon om bevegelse. Fasadene vil dermed endre karakter både gjennom døgnet og året, og vil også bidra til regulering av lys- og temperaturforhold.

Den statiske delen vil være en lukket betongkonstruksjon, som skal oppfylle alle krav til sikkerhet, klima- og dagslyskontroll som kreves for oppbevaring av kunsten til Munch. Det er sistnevnte statiske del, med sine 40 centimeter tykke betongvegger, som skal inneholde museets hovedfunksjoner.

For å få plass til museet i bylandskapet, vil det delvis bli bygget på land og på en fylling i fjorden. Fundamentet vil bestå av en armert betongplate på en meters tykkelse som sikres til fjell med 30–40 meter lange stålpeler. Målet er at fundamenteringen og bygningen skal holde i 200 år.

Edvard Munch

Maleren Edvard Munch (1863-1944) regnes som en nasjonal legende i Norge. Når Munch døde, ble hans øvrige verker testamentert til Oslo by, som bygget Munch-museet på Tøyen, dette åpnet i 1963. Museet har en samling på ca 1100 malerier, 4500 tegninger og 18.000 utskrifter, den bredeste samling av hans arbeider i verden. Munch-museet fungerer som Munchs offisielle eiendom, og har vært aktiv i å ivareta opphavsretten, eksempelvis når det ble kjørt en reklamekampanje for sjokoladen M&M i 2006 hvor de da viste maleriet Skrik av Munch.

Munchs kunst ble svært personlig, og han gjorde lite undervisning. Hans “private” symbolikk var langt mer personlig enn andre symbolistiske malere som Gustave Moreau og James Ensor. Munch var svært innflytelsesrik, spesielt med de tyske ekspresjonistene, som fulgte hans filosofi, “Jeg tror ikke på den kunst som ikke er tvangsmessig resultat av menneskets trang til å åpne sitt hjerte”. Mange av hans malerier, blant annet Skrik, har universell appell i tillegg til sin svært personlige mening.

Munchs verker er nå representert ved en rekke store museer og gallerier i Norge og i utlandet. Hans hytte, “Happy House”, ble gitt til Åsgårdstrand kommune i 1944; det fungerer den dag i dag som et lite Munch-museet. Innredningen har vært beholdt nøyaktig slik han forlot det.