Treet i Bergen

I desember 2016 åpnet verdens høyeste trehus i Bergen.Treet, som bygget heter, er 51 meter høyt og består av 14 etasjer. Det er verdens høyeste bindingsverk i tre, godt foran den tidligere rekorden til Melbourne Fortè som er 32 meter høy. Bygningen er en idé satt i kraft av Bergen og Omegn boligbyggelag (BOB), som har som mål å være i forkant av utviklingen av boliger for fremtiden, med et sterkt fokus på energibruk, bærekraftig utvikling og felles utearealer.

Bygget i tre faser

Bygget ligger ved vannkanten like ved siden av Puddefjordsbroen, og består av tilsammen 48 ferdige moduler. Siden oppstarten av byggingen i 2015 har hele bygget blitt montert i tre faser. Først ble første til femte etasje montert, deretter sjette til tiende, og til slutt ellevte til fjortende etasje. Når modulene i hver fase var ferdig stablet, ble det bygget en limtrekonstruksjon rundt modulene, samt en plattform mellom hver av modulene. Plattformene i 4. og 9. etasje er forankret til limtrerammen. Disse plattformene er støttet og forsterket av 3 meter høye limtregitterbjelker.

Plattformene består av betong og har blitt lagt inn for å gi bygget ekstra tyngde. Den store forskjellen ved å bygge denne type bygg i tre kontra betong er at tre er så lett. Betongdekkene gir bygget den ekstra tyngden det trenger for å unngå at hele blokken svaier når det blåser som verst.

Miljøvennlig og fremtidsrettet boligblokk

Bygningen tilbyr totalt 62 leiligheter – 11 ett-roms leiligheter (43 kvm) og 51 to-roms leiligheter (64-66 kvm). Leilighetene i 5. og 10. etasje er nødt til å ivareta den bærende strukturen, som gjør dem litt mindre. Imidlertid har de fleste av leilighetene egen balkong. Det er også være en terrasse på toppen av bygningen, på toppen av 13. og 14. etasje. I 9. etasje er det et felles treningsstudio som byr på flott utsikt over byen og fjorden. Siden som vender mot havet gir tilgang til marinaen, mens mot Damsgårdsveien har beboerne tilgang til en park og rekreasjonsområde.

For å beskytte limtrekonstruksjonen, er det bygget glassbalkonger på to sider. Dette gir bygningen et unikt utseende, med limtrestrukturelementene som  er synlig gjennom glassfasaden. Gavlveggene er foret og isolert, slik at prosjektet imøtekommer kravet til passivhusstandard, som styrker byggets miljøvennlighet. Prosjektet har mottatt støtte fra Enova for å hjelpe dem med å oppfylle disse standardene.

Bygningen er et pilotprosjekt for å demonstrere at det er mulig å bygge moderne byboliger ut av materialer som oppfyller morgendagens krav til bærekraft og utslipp av klimagasser, samtidig oppnå en høy boarealratio. Med tømmer i stedet for ikke-fornybare byggematerialer er det et viktig skritt i retning av å redusere den globale oppvarmingen. Bygningen består av ca 9500 kubikkmeter tømmer i sine bærende konstruksjoner og unngår dermed cirka 18.000 tonn CO2-utslipp. Dette tilsvarer kjøring av en bil hele 105 millioner kilometer som bruker 7,5 liter per 10 kilometer eller mer enn 210 millioner passeringer av Puddefjordsbroen i Bergen. Samlet sett vil bygningen unngå mer enn 21.000 tonn CO2-utslipp.