Kistefossen barnehage

Asker kommune er fremoverlent når det kommer til nye arkitektoniske prosjekter, og vil i løpet av 2017 få ferdigstilt to store prosjekter – Kistefossen barnehage i Heggedal og Holmen svømmehall på Holmenskjæret.

Kistefossen barnehage

Prosjektet ble innledet med at Asker kommune i 2014 lanserte en konkurranse for å designe barnehagen, og i mars 2015 ble vinnerprosjektet kåret. Det danske arkitektfirmaet Christensen og CO arkitekter a/s vant konkurransen, som hadde tegnet Solbyen. Barnehagen skal være ledende innen pedagogikk, teknologi og bygningsmessig utforming.

Den nye barnehagen er organisert som en liten landsby med gater og torg, og gir hvert område karakter og identitet som barna kan utforske. Bygningen er et “modellprosjekt” under FutureBuilt Norge, og vil gi barnene og deres omgivelser innsikt i hvordan et hus kan produsere mer energi enn det bruker. Interiøret er delt inn i en seksjon for små barn, en stor og fleksibel avdeling som lar barna få utvikle seg i enkelte trinn.

Forbindelsen mellom bygningens indre funksjoner er bygd opp som en labyrintisk oppdagelsesferd, med romslig plass slik at man kan komme seg forbi andre barns aktiviteter.

Bygningen er et produkt av samarbeidende arkitektonisk utforming, hvor passive og tekniske løsninger er en integrert symbiose. Det faktum at huset produserer mer energi enn det forbruker, er en integrert og naturlig del av bygningens idé, arkitektur og romlige kvaliteter.

At bygningen produserer mer energi enn det forbruker, defineres som et plusshus etter FutureBuilts definisjon. Plusshuset blir forsynt med fornybar energi fra bergbrønner og solceller. Taket på barnehagen har en utforming med spesielle «takhatter» med innebygde solceller og vinduer. Disse takformene bidrar til både et godt inneklima og god akustikk, samt naturlig ventilasjon i sommerhalvåret. I tillegg er det taket som bidrar til energiproduksjonene, ettersom alle solcellene er plassert her

Holmen svømmehall

Asker kommune holder også på å bygge fremtidens svømmeanlegg, gjennom nye teknologiske løsninger som gjør at anlegget både sparer og produserer ekstra strøm. Den nye hallen ved Holmenskjæret blir en innovativ svømmehall i to etasjer. Den vil bestå av et 8-baners svømmebasseng med tilhørende tribuner, et terapibasseng, et treningsrom, et sosialrom, garderober og kantine. Anlegget vil ha kapasitet til minimum 400 badende gjester.

På toppen av anlegget vil det etableres et parkområde for rekreasjon, med over ett mål med gress. Det er det islandske arkitektselskapet Arkís som står bak designet av anlegget.

På lik linje med Kistefossen barnehage er dette også definert som et passivhus, som ved hjelp av energisparende teknologi blir blant de mest energieffektive svømmehallene i Norge. Bygget vil ha et solcelletak på 650 m2, solceller integrert i sykkelparkeringen og solfangere på parkeringsplassen. Området er tilrettelagt for sykler og el-biler, og har ellers en lav parkeringsdekning for bil for å stimulere til bruk av offentlige transportmidler.

Både Holmen svømmehall og Kistefoss barnehage er finansiert gjennom Kommunalbankens grønne lån, og kommunen vil spare hele tre millioner i renteutgifter over ti år. Banken vant en anbudskonkurranse foran en rekke andre finansaktører da de kunne tilby den billigste og beste finansieringen, som kvalifiserte for en såkalt grønn rente.