Nye Deichmanske hovedbibliotek

I disse dager bygges det som vil bli et av Europas mest moderne bibliotek.

Den nye hovedgrenen til Deichmanske, Oslos offentlige bibliotek, er for tiden under bygging i Bjørvika. Når det åpner i 2020 vil Oslo ha et moderne og dynamisk bibliotek som ikke bare inneholder Deichmanske omfattende boksamlinger, men også en kino, media workshops, spillsoner, salonger og en restaurant – for å nevne noe.

Bibliotekets arkitektur er nært knyttet til sin rolle som et offentlig rom. Toppen av bygningen viser sin tilstedeværelse til de besøkende som kommer fra Oslo sentrum og sentralstasjonen. Kutt i fasaden markerer inngangene i øst, vest og sør, som vil være innbydende for folk fra alle kanter av byen. Diagonale lette aksler skjærer gjennom bygningen og kobler innvendige områder med gatene utenfor og det nærliggende operahuset. Etter mørkets frembrudd, vil bygningen gløde og forandre utseende som en refleksjon av alle de forskjellige aktiviteter og arrangementer som finner sted inne i bygget.

Biblioteket er tegnet av Lund Hagem Arkitekt i samarbeid med Atelier Oslo.

Arkitektonisk konsept

Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ligge sentralt i hjertet av Bjørvika, mellom Dronning Eufemias gate og Operagata. Biblioteket vil ha en høy arkitektonisk kvalitet, med mål om våre både funksjonelt og innovativt gjennom bruk av fremtidsrettede klimavennlige løsninger.

Det nye biblioteket vil bestå av 20 000 kvadratmeter i glassvegger, med 5 etasjer med det nyeste av digitale løsninger. Det arkitektoniske hovedkonseptet er det store biblioteksrommet i midten av bygget som binder alt sammen mens det strekker seg oppover etasjene. Første, tredje og femte etasje vil ha en innskutt mesanin. Kino og auditorium finner man i kjelleren av bygget, og det vil også være kantine, restaurant og kontorer fordelt over de ulike etasjene.

Deichmanske hovedbibliotek skal være et samlingssted for kultur, samtidig som det ivaretar primærrollen som et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek. Biblioteket har som mål å nå ut til flere brukergrupper gjennom ny teknologi og nye tilbud, med spesielt fokus på barn og unge.

I tillegg er det satt store krav til energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Dette skal gjennomføres ved å redusere energibehovet ved å utvikle en bygningskropp med lavt varmetap, dynamisk skjerming mot sol, og energieffektivt elektrisk utstyr. Det er spesialutviklet fasader for å møte kravene til isolasjon/solskjerming samtidig som arkitektens hovedidé om et lysende fyrtårn i fjordlandskapet følges opp.

Verdens beste bibliotek?

I 2020 skal det nye hovedbiblioteket i Bjørvika stå klart med over 400 000 bøker i hyllene. De ulike sjangrene blir fordelt oppover i etasjene, hvor man vil finne egne avdelinger for skjønnlitteratur, film, dataspill, digitale medier, populærkultur, slektsgranskning og fagbøker. For å bevare den historiske boksamlingen til Deichman, legges den tilgjengelig for selvbetjening i underetasjen av bygget. Det store biblioteksrommet vil kanskje medføre noe summing og støy, og det er derfor egne lesesaler og arbeidsrom i bygningen for dem som ønsker fred og ro.

Oslo kommune ønsker å bygge verdens beste bibliotek, og forventer over 2 milloner besøkende hvert år, mye grunnet den sentrale beliggenheten, tett ved operahuset i Bjørvika. Ettersom Deichman allerede er Oslos best besøkte kulturinstitusjon i dag, er dette et høyst realistisk mål når det nye hovedbiblioteket åpner.